YOU ARE HERE : : News Section
RECENT NEWS
                  Print

Youth Boys Singles : II Round Main Draw

Share   

 

Results of the Second round of the Youth Boys Singles Main Draw
 
YOUTH BOYS SINGLES : II Round ( Main Draw )
 
G. Sathiyan (TN) bt Vysakh Ravi (KRL) 11-6, 11-2, 15-13
Martand Biniwale (RSPB) bt Souvik Kar (WB) 11-8, 8-11, 11-5, 9-11, 11-8
Abishek Yadav (PSPBA) bt Avik Das (NB) 8-11, 11-6, 13-11, 9-11, 11-3
R Venkataramanan (TN) bt Devdatta Phadnavis (MHR) 8-11, 11-5, 11-8, 10-12, 11-6
L sathishwaran (TN) bt Shreyal Telang (KNT) 11-6, 11-7, 5-11, 11-6
Susovan Das (WB) bt Noel Pinto ( MHRA) 11-5, 5-11, 11-5, 11-6
Raj Mondal (NB) bt S Prasanna (TN) 11-3, 11-8, 9-11, 11-6
Harmeet Desai (RSPB) bt Dhiraj Rai (MHR A) 11-4, 11-7, 11-7
Soumyajet Ghosh (NB) bt Karthik C P (KNT) 11-8, 11-7, 11-9
Sougata SArkar (WB) bt Sanmayparanjape (MHR A) 11-9, 11-7, 6-11, 11-9
Mohit Verma (PSPBA) bt Sarthak Gandhi (DLI) 11-6, 11-6, 13-11
Nithin Thiruvengadam (TN) bt Saidul A Ahmed (RSPB) 11-6, 11-9, 11-4
Sushmit Sriram (TN) bt Harikrishnan (KRL) 11-6, 11-7, 11-6
Navaneet A R (KNT) bt Abishek Jaggi ( DLI) 11-5, 11-6, 11-6
Rohit Chakraborty (NB) bt E Prabhakaran (TN) 8-11, 11-7, 7-11, 11-6, 11-6
Sourav Saha (WB) bt Pankaj Vishwakarma (RAJ) 11-3, 11-6, 11-9
 

OUR PARTNERS
FEATURED VIDEO
PHOTO GALLERY