YOU ARE HERE : : News Section
RECENT NEWS
                  Print

Junior Boys Singles ( Main Draw ) : II Round

Share   

 

Results of the Second round of the Junior Boys Singles Main Draw
 
RESULTS OF JUNIOR BOYS SINGLES : II ROUND
 
Abishek yadav (PSPBA) bt Abhishek Jaggi (DLI) 11-5, 11-8,11-5
M Kaliavanan (TN) bt Shreyal Telang (KNT) 11-7, 7-11, 6-11, 11-8, 11-4
Lalrinpuia (PSPBA) bt Anirban ghosh (WB) 11-4, 11-8, 5-11, 12-10
Rajib Sarkar (NB) bt Shubham Ojha (RAJ) 11-5, 9-11, 7-11, 11-6, 11-6
Utkarsh Gupta (DLI) bt Lalhuniua (PSPBA) 6-11, 11-4, 11-7, 11-9
Sandipan Dey (WB) bt D Sameera Kumar (TN) 9-11, 11-8, 11-8, 11-7
Nishad Shaw (MHRA) bt Subham Basak (NB) 7-11, 11-7, 6-11, 11-6, 11-9
Sudarshan Prabhakar (UP) bt Vivek Bhargava (PSPBA) 11-7,11-9, 9-11, 11-5
Avik Das ( NB) bt Shubendu Shaw (PSPBA) 11-4, 11-8,11 -7
Shubhankar Revavikar (MHRA) bt Arjun Kohli (UP) 9-11,11-6, 11-7, 11-8
Prosenjit Sarkar (NB) bt Sabhay Virmani ( DLI) 11-2, 11-2, 11-6
Devadatta Phadnavis (MHRB) bt Surojit Das (PSPBA) 11-6, 11-9, 11-7
ARnab Adhikari (NB) bt Birdie Boro ( PSPBA) 11-9, 11-7, 12-10
Pankaj Vishwakarma (RAJ) bt Charan V P (KNT) 11-5, 11-8, 5-11, 12-10
Chandrasekhar Gole ( MHR A) bt D Kishore Kumar (TN) 11-7, 11-6, 8-11, 11-7
Sudhanshu Grover (PSPBA ) bt Peeyush Prasad (DLI) 11-5, 11-7, 11-6
 

OUR PARTNERS
FEATURED VIDEO
PHOTO GALLERY